O mnie

W ciągu piętnastu lat pracy zdobywałem doświadczenie zawodowe i życiowe przechodząc od najniższych stanowisk po menadżerskie w firmach i korporacjach różnych branż. Doświadczałem relacji z ludźmi w kontekście profesjonalnym oraz osobistym, a osoby, które spotykałem na swojej drodze, dzieląc się swoimi doświadczeniami i mądrością przyczyniały się do mojego rozwoju. Będąc skupionym na poszukiwaniu pasji i drogi życiowej, która przyniesie mi satysfakcję, wszedłem na ścieżkę rozwoju osobistego, co pozwoliło mi poznać siebie i bezustannie daje spełnienie w doświadczaniu mnie samego oraz otaczającego mnie świata. Zakończyłem swe poszukiwania. Znalazłem swoją misję! Jestem coachem i mentorem.

Wiem, co chcę robić w życiu, wiem, co wyzwala we mnie radość i przynosi satysfakcję. Jestem Tu i Teraz, po to, by pracować z ludźmi i dla ludzi. Jestem gotowy wspierać i rozwijać tych, którzy tego pragną i potrzebują. W mojej pracy towarzyszę drugiemu człowiekowi w jego rozwoju i procesie zmiany, odkrywaniu nowego potencjału i wewnętrznej mocy ukierunkowanej na działanie.

Wierzę, iż człowiek zaczynający żyć w zgodzie z samym sobą oraz z tym co czuje i czego pragnie, staje u bram swego spełnionego życia. Wykorzystanie naszych predyspozycji, talentów i umiejętności, poparte wiarą we własne siły, prowadzi do urzeczywistnienia naszych marzeń i celów, do urzeczywistnienia nas samych. Wiem, że każdy z nas ma wszystkie potrzebne zasoby by realizować marzenia, by mieć to czego pragnie, by być i żyć tak jak chce. Tym, co umożliwia nam swobodne kształtowanie swojego istnienia jest zmiana, która wyzwala rozwój i działanie, zmiana, która daje niezliczone możliwości kreowania rozwiązań.

Lubię odważne pytania i ambitne wyzwania. Gotowość do konfrontacji z nimi przynosi satysfakcję, pogłębia wiarę w nasze możliwości i motywuje do sięgania po więcej. Jestem optymistą, odważnie patrzę w przyszłość, a zmianę traktuję jak dobrą przyjaciółkę. Z ogromną przyjemnością zarażam radością, dobrym humorem i pozytywną energią. Największą satysfakcję z pracy daje mi zadowolony klient, który dzięki współpracy ze mną samodzielnie odniósł sukces. W procesie coachingowym jestem nawigacją, czujnym systemem, który prowadzi bezpieczną i harmonijną drogą do celu. Poprzez mentoring wspieram gotowymi rozwiązaniami w oparciu o moje doświadczenie, wiedzę i intuicję.

Jestem coachem, członkiem International Coaching Community i posiadam certyfikat International Coach ICC.

Zapraszam serdecznie

Moje wartości

Profesjonalizm

Dla mnie to przede wszystkim kompetencje, doświadczenie i skuteczność w działaniu oraz rzetelność i uczciwość w podejściu do klienta. To czuwanie nad jakością usług z równoczesnym zachowaniem reguł etycznych. Zachowanie profesjonalizmu łączy się z ciągłym podnoszeniem poziomu mojej wiedzy, rozwijaniem umiejętności merytorycznych oraz wzbogacaniem wachlarza wykorzystywanych narzędzi w coachingu i mentoringu.

Zmiana

Proces nieodzowny dla jakości naszego życia. Dla mnie jest wyzwaniem, stwarzającym nowe możliwości wykorzystania osobistego potencjału i tworzenia nowych rozwiązań. Dzięki zmianom wciąż się rozwijamy, idziemy do przodu, działamy i realizujemy swoje marzenia i cele. Otwartość na zmiany i umiejętność dostrzegania w nich pozytywnej energii, są dla mnie głównymi atutami w osiąganiu sukcesów.

Kreatywność

Przejawia się w umiejętności tworzenia oryginalnych, niekonwencjonalnych rozwiązań i pomysłów, wspierających procesy zmiany i wyzwalających motywatory działania. Rozwijanie własnej kreatywności poszerza horyzonty poznawcze, uwrażliwia na odczuwanie własnych możliwości i wzmacnia efektywność działania.

Partnerstwo

Jest relacją równych sobie, opartą na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Dla mnie jest to również swego rodzaju elitarna więź i komfortowy kontakt, pełen otwartości, autentyczności i zgody na bycie sobą i wyrażanie siebie. Partnerstwo to także zaangażowanie i gotowość do wzajemnej wymiany myśli, poglądów i wartości.

Oferta

Coaching

Coaching, do którego Cię zapraszam, oparty jest na podejściu holistycznym – Ty jesteś centralnym punktem i całością. W ujęciu tym, każdy z nas żyje jednym życiem, składającym się z różnych, ściśle powiązanych elementów – wartości, myśli, emocji, uczuć, ciała fizycznego. Całościowe, holistyczne podejście do klienta uwzględnia wszystkie elementy życia. Gwarantuje trwały rozwój, wejście w zamierzone zmiany, osiągnięcie postawionych celów, mobilizację do działania i odczuwanie wewnętrznej mocy.

Będąc Twoim coachem jestem - tylko i aż – Nawigatorem, który prowadzi Cię po mapie Twojej osobowości i pomaga w zdobyciu tego, czego pragniesz, bez mówienia Ci jak tego dokonać czy robienia tego za Ciebie. Poprzez rozmowę, zadawanie pytań, zadania i gry, będę poszerzał Twoje samopoznanie, wspierał Twój rozwój i mobilizował do działania. Szczególną uwagę zwrócę na zachowanie w Twoim życiu ekologii (harmonii) tak, aby Twoje działania, odkrycia i zmiany były spójne i bezpieczne w każdym aspekcie. W procesie coachingu jesteś w podróży, w której Ci towarzyszę.

Coaching, jako proces dwustronny, polega na partnerskiej współpracy, która prowadzi do wzrostu samoświadomości, wzmocnienia decyzji i przynosi zmiany. Wraz z aktywnym prowokowaniem do myślenia, wyzwala kreatywność i mobilizuje do wykorzystywania własnego potencjału osobistego oraz zawodowego. W samym procesie wygaszane są negatywne przekonania i ograniczenia, które jako przeszkody blokują Cię na drodze do samorealizacji i sukcesu. Wszystko czego potrzebujesz masz już w sobie i jest to Twoje. Skuteczność coachingu jest uzależniona od poziomu Twojego zaangażowania oraz gotowości do działania i wprowadzania zmian.

Oferuję Ci moje umiejętności, wiedzę i zapraszam na:

 • Business coaching
 • Career coaching
 • Life coaching

Coaching ma niejeden wymiar, oferuję Ci również moje propozycje autorskie:

 • Coaching horyzontalny – nastawiony na poszerzenie Twojej percepcji, pojmowania, dostrzegania tego, co istotne oraz wspieranie rozwoju wyobraźni i intuicji.
 • Coaching wyzwalający – ułatwia rozpoznanie własnego centrum blokad oraz negatywnych przekonań, aby skutecznie je eliminować lub ograniczać ich wpływ.

Moim coachees (klientom) proponuję rozwijające narzędzia - między innymi: Points of You - The Coaching Game, Punctum i Faces, STO MAP DO CELU, "kryZYSK, zyskaj na kryzysie czyli 99 mil do portu", karty metaforyczne oraz własne autorskie produkty, ciekawe zadania i ambitne ćwiczenia. Wszystkie narzędzia stosowane w procesie dobieram ze szczególną uwagą i starannością, uwzględniając i szanując Twoje możliwości i poglądy. W określonych sytuacjach uruchomię Twoje mięśnie w śmiechu, wykorzystamy coaching prowokatywny, abyś bezpośrednio i bez zbędnej zwłoki osiągnął zamierzone efekty.

Jeśli wiesz już, że chcesz, ale nie wiesz jak, kiedy i którędy – zapraszam Cię do wspólnej podróży!
Zapraszam na coaching!

Mentoring

Poprzez mentoring zapraszam Cię do sko rzystania z mojego doradztwa i wsparcia w programowaniu osiągania sukcesu, zarówno prywatnego jak i zawodowego. Mentoring jest kolejną metodą, którą uważam za jedną z najbardziej efektywnych, ponieważ oparta jest na praktyce i relacjach partnerskich.

Proponuję Ci sesje mentoringowe ukierunkowane na rozwój osobisty oraz podnoszenie kompetencji merytorycznych. Chcę podzielić się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem z zakresu:

 • zarządzania biznesem,
 • efektywnej sprzedaży,
 • kierowania zespołami ludzi,
 • budowania ścieżki kariery zawodowej,
 • komunikacji i budowania relacji,
 • rozwoju osobistego i motywacji.

Zaproponuję Ci możliwe do zastosowania gotowe rozwiązania, odpowiadające Twoim potrzebom. Bezpośrednim celem oferowanego mentoringu jest przekazanie Ci konkretnej wiedzy, rozwiązań lub scenariuszy oraz aktywne motywowanie i angażowanie w działania.

W mentoringu intuicyjnym wykorzystuję moją intuicję oraz techniki wyszukiwania narzędzi i rozwiązań, które wspierają Cię w działaniu, ułatwiają przyjęcie zmian, a także przygotowują na sytuacje, których sam nie przewidziałeś.

Jeśli czujesz, że brakuje Ci wiedzy, metod lub narzędzi, bądź po prostu, potrzebujesz rady
zachęcam Cię do skorzystania z mentoringu.

Kompleksowy rozwój

Realizujemy projekty i procesy rozwoju personelu Klientów biznesowych tak, aby poprzez wzrost kompetencji pracowników zwiększać wartość i konkurencyjność przedsiębiorstw i organizacji. Współpracując z naszymi Klientami kładziemy nacisk na dokładne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań, aby dobrać najbardziej efektywne i odpowiednie narzędzia rozwojowe.

Motto, które nam przyświeca, brzmi:
"Pomagamy rozwijać biznes, wspierając kadrę w wyzwalaniu potencjału i działań"

Naszą ofertę stworzyliśmy właśnie z myślą o tym, by stała się instrumentem wspierającym rozwój pracowników organizacji. Kompetencje i narzędzia, jakie oferujemy, jak i doradztwo w ich doborze służyć mają skutecznemu wspieraniu rozwoju pracownikowi i zespołów. Współpracując z naszymi Klientami kładziemy nacisk na dokładne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań. Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu naszego Zespołu wiemy, że zaproponowane rozwiązania – projekty i procesy rozwojowe, warsztaty, szkolenia i doradztwo – mogą być tak dobre, jak dobrze przeprowadzona została analiza potrzeb rozwojowych. Pracujemy na wszystkich poziomach zaawansowania i z różnymi grupami odbiorców bezpośrednich: zarządami, kadrą menadżerską, pracownikami niższego szczebla, zespołami i grupami.

Co nas wyróżnia?

 • oferta stale aktualizowana, zgodnie z trendami branży szkoleniowej i rozwojowej,
 • kompleksowe programy i procesy rozwojowe dostosowane do środowiska firmy,
 • zawsze indywidualne podejście do Klienta, jego potrzeb i oczekiwań,
 • planowanie i realizację dużych, wieloetapowych projektów i procesów rozwojowych dla różnych zespołów i grup pracowników,
 • doświadczony, kompetentny, wyselekcjonowany zespół trenerów, mentorów i coachów, do realizacji projektów lub procesów rozwojowych dla każdego Klienta.

Najlepsze standardy i jakość

 • ciągła kontrola standardów pracy trenerów, mentorów i coachów,
 • gwarancja najlepszych praktyk zawodowych dzięki stałemu rozwojowi członków zespołu MODERN COACH,
 • bieżące badania użyteczności prowadzonych projektów i procesów rozwojowych, szkoleń i satysfakcji Klientów oraz uczestników.

Kompetencje trenerów

 • certyfikaty zawodowe i trenerskie,
 • wieloletnie doświadczenie w pracy trenerskiej, coachingowej i mentoringowej w różnych brażach,
 • autentyczne doświadczenie zawodowe, pozwalające wzbogacić programy szkoleń o praktyczną wiedze,
 • wytwarzanie przyjaznej atmosfery rozwoju,
 • własne autorskie ćwiczenia i narzędzia rozwojowe.

W realizacji projektów lub procesów rozwojowych wykorzystujemy wachlarz narzędzi rozwojowych w ramach Action Learning'u. Podejście takie umożliwia dynamiczne wykorzystanie różnych narzędzi i metod rozwoju, dostosowanych do sytuacji pracownika, jego potrzeb i możliwości - dzięki czemu, wzrasta gwarancja osiągnięcia trwałego rozwoju, wzrostu potencjału i samoświadomości oraz zwiększenia motywacji do działania. Wszystkie stosowane przez zespół narzędzia i metody pracy są starannie dobierane do potrzeb i możliwości uczestników, oraz uwzględniają zachowanie harmonii i poczucia bezpieczeństwa pracownika w całym procesie rozwoju. Oczekiwania Klienta oraz rekomendacje z przeprowadzonego przez zespół shadowing'u, pozwalają nam dobrać odpowiednie narzędzia rozwoju i przedstawić propozycję kompletnego projektu lub procesu rozwojowego.

Jeśli potrzebujesz rozwoju kardy i wzrostu biznesu – zapraszam do kontaktu! Przygotujemy ofertę spełniającą Twoje oczekiwania.

Zapraszam do rozwojowej wyprawy po lepsze jutro!

Facylitacja

Facylitacja jest metodą prowadzenia pracy ukierunkowanej na zespołowe rozwiązywanie problemu i podejmowanie decyzji. Uwalnia się tutaj potencjał wszystkich uczestników tak, aby efekty były najlepsze z możliwych do osiągnięcia przy najpełniejszym wykorzystaniu zasobów uczestników grupy. Zastosowanie tej metody rozwija twórczość, podnosi zaangażowanie i wzmacnia odpowiedzialność uczestników za rozwiązania i decyzje, niwelując nieefektywność spotkań, nieprzejrzystość zadań oraz trudności w komunikacji.

Jako Facylitator dbam o przebieg pracy zespołu, pozostając neutralnym wobec tematu, celu i podejmowanych decyzji. Moim zadaniem jest przygotowanie procesu, który podlegać może modyfikacji w zależności od stylu pracy i potrzeb uczestników. Interwencje w pracę grupy stosuję aby wesprzeć ją w:

 • komunikacji interpersonalnej między uczestnikami, np.: w sytuacjach rosnącego napięcia i możliwości konfliktu,
 • przyjmowaniu przez członków zespołu roli odpowiadającej ich preferencjom osobistym,
 • niwelowaniu lub łagodzeniu konfliktów,
 • jednoznacznym określeniu lub rozpoznaniu problemów, zadań lub celów,
 • określeniu możliwych rozwiązań problemów,
 • wyborze odpowiednich i praktycznych narzędzi oraz technik do realizacji calu lub zadania,
 • podejmowaniu decyzji,
 • przygotowaniu dalszych planów działań.

W roli Facylitatora koncentruję się na procesie pracy zespołu, maksymalizując efekty w odniesieniu do założonych celów, jednocześnie dbając o równe prawa każdego uczestnika do wypowiedzi i działania. Opieram się tutaj na metodyce Process Iceberg®.

Zachęcam do wykorzystania procesu Facylitacji w różnych rodzajach spotkań:

 • strategicznych,
 • dotyczących formułowania celów lub zadań,
 • mających na celu rozwiązanie problemu lub konfliktu,
 • dotyczących podejmowania decyzji,
 • wprowadzających zmiany, bądź nowe rozwiązania,
 • projektowych - aby wesprzeć w skuteczności zarządzania projektem.

Jeśli potrzebujesz wzrostu efektywności spotkań lub pracy zespołowej – zapraszam do kontaktu! Poprowadzę proces Facylitacji dla Twojego zespołu.

Action learning

Action learning jest metodą wykorzystywaną w procesie edukacyjnym zorientowanym na kształtowanie umiejętności analizowania działań i zachowań. W trakcie pracy w grupach o zróżnicowanych kompetencjach i doświadczeniu, uczestnicy rozwijają zdolność konstruktywnej refleksji nad podjętymi krokami i doskonalą umiejętność selekcji właściwych zachowań w przyszłości. Proces Action Learning przeprowadzam w niewielkich grupach, umożliwiając zespołom rozwinięcie otwartego dialogu i współpracy, ukierunkowanej na ciągłe uczenie się oraz transfer (wymianę) wiedzy i wartości.

Poprzez stawianie pytań, które prowadzą do odkrycia rzeczywistego problemu, grupa wypracowuje najskuteczniejsze rozwiązania, podejmuje decyzje oraz wdraża wymierne działania, wzmacniając przy tym własne zdolności przywódcze. Ze względu na te unikalne techniki, Action Learning jest niezwykle skuteczny w środowisku biznesu.

W roli moderatora Action Learning, czuwam nad przestrzeganiem kontraktu grupowego, a moja uwaga koncentruje się na przebiegu procesu. Zadaję pytania pomocnicze, nawiguję uwagą uczestników, porządkuję emocje i podaję informacje zwrotne, dążąc jednocześnie do tego, aby grupa samodzielnie doskonaliła umiejętność decydowania o dalszych działaniach i sposobach wzmacniania swojej efektywności. W ten sposób pomagam w rozwijaniu zdolności przywódczych, skłaniając grupę zarazem do refleksji nad rozwiązaniami bieżącego problemu z uwzględnieniem indywidualnego stylu każdego uczestnika procesu.

Dzięki usystematyzowanym spotkaniom, uczestnicy sesji Action Learning mają zarówno wspólny jak i indywidualny czas na refleksję i planowanie kolejnych kroków. Aktywne wsparcie grupy oraz stymulujące pytania stwarzają środowisko, w którym uruchamiane są wszystkie siły – emocjonalne i poznawcze. Koncentracja uwagi, weryfikacja sposobów myślenia i postępowania, a także ustawiczne przywoływanie pozytywów i negatywów odnośnie do różnych sytuacji ma miejsce w krótkim czasie i na tyle intensywnie, że wywołuje natychmiastowe, pożądane zmiany.

Action Learning wspiera w:

 • usprawnianiu pracy zespołu lub grupy i sprowadzeniu jej do konkretu,
 • poszerzeniu perspektywy i uruchomieniu kreatywność uczestników,
 • rozwiązaniu złożonych problemów,
 • rozwoju osobistym i liderskim uczestników, gdyż stwarza możliwość ćwiczenie umiejętności przywódczych i interpersonalnych,
 • uczeniu się od innych uczestników,
 • rozwijaniu grupy i budowaniu jej zaangażowania,
 • budowaniu organizacji uczącej się poprzez doświadczenia.

Sprawdź, jakie korzyści może wnieść zastosowanie procesu Action Learning!>
Zobacz jak szybko może rozwijać się zespół!

Kontakt

Oferta dostępna na terenie Trójmiasta i okolic.